Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด (เล่ม 1) / คณะผู้เรียบเรียง, สุภา ลือศิริ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียกDS566 จ73 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกระบี่ [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกาญจนบุรี [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ก6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องตราด [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ต46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องประจวบคีรีขันธ์ [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ป4 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร เล่ม 30 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (ต่อ) -53).
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียกDS571 P89 No.50-53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องอาณาจักรสุดหล้าฟ้าเขียว [map] / Fernando G. Baptista, Daisy Chung and Eve Conant, Ngm Staff, Amand...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2560].
เลขเรียกDL65 อ626 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องอุบลราชธานี [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS อ7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเชียงราย [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ช8 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเชียงใหม่ [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ผ84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS พ72 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเลย [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ล7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ม8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา