Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสิรภพ มหรรฆสุวรรณ ผู้แต่ง
เลขเรียกDS812 ส728,915.2 ส728ต 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตเกียวไม่มีขา / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ 2521-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2562 [2019]
เลขเรียกDS896.35 .ส465 2562,รส น672ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร / โดย กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2562 [2019]
เลขเรียกDS589.ก4 ก286 2562,959.3 ก177บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, 2562.
เลขเรียกDS567.85.ล3 บ93 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใจแผ่นดิน : แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน / ทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์ และพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์, เขียน ;...
ชื่อผู้แต่งทิพย์วิมล ศิรินุพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เพรส จำกัด, 2562
เลขเรียกDS570.K37 ท63 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส/ ปรีดี พิศภูมิวิถี
ชื่อผู้แต่งปรีดี พิศภูมิวิถี
เลขเรียกDS575.5.F8 ป472ส 2562,327.593044 ส647 2562 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง中国近代史 / 蒋廷黻
ชื่อผู้แต่ง蒋廷黻
พิมพลักษณ์北京: 中国民主法制出版社 2019
เลขเรียกDS754 J611z 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง中国通史大师课 / 许宏
ชื่อผู้แต่ง许宏
พิมพลักษณ์长沙 : 岳麓书社, 2019
เลขเรียกDS701 X8z 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง历史与文化论丛 / 钱穆
ชื่อผู้แต่ง钱穆
พิมพลักษณ์贵阳 : 贵州人民出版社, 2019
เลขเรียกDS701 Q12l 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง强国路上 / 洪向华
ชื่อผู้แต่ง洪向华
พิมพลักษณ์北京 : 人民出版社, 2019
เลขเรียกDS777.55 H772q 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา