Found: 2,384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,371
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน : โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกHT169.T52S6 ค94 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,372
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รฟม., 2560
เลขเรียกHE5544.55 ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2,374
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษามาตรฐานความอยู่สบายของที่อยู่อาศัยและชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกระบวนการม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHT169.T52S35 ค96 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,375
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2 ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2560.
เลขเรียกHC445.Z9E44 ค94 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2,376
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2560.
เลขเรียกHC445.Z9E44 ค94 2560a
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2,377
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฆษณาและทำตลาดออนไลน์ให้ดังเปรี้ยง / ปิยะ นากสงค์, [และคนอื่นๆ 4 คน], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2560.
เลขเรียกHF 5548.32 ฆ811,658.872 ฆ95ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2,378
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเมนตัม มาสเตอร์ = Momentum masters / ผู้เขียน Mark Minervini...[และคนอื่นๆ] ; แปลและเรียบเรียง ศรุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHG4661 ม94,332.6322 ม231ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,379
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ วิเศษปรีชา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สายส่งเคล็ดไทย, 2560.
เลขเรียกHV4602.52.A4 บ243 2560,305.569 บ72ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2,380
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ / ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกHM831 .พ94 2560,303.482 พ987ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
2,381
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสสู่อาชีพบนพื้นฐานเพื่อนเรียนรู้ ถอดบทเรียนกรณีศึกษา : ธุรกิจสบู่ สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงาน, 2560 [2017]
เลขเรียกHV1568.5 .อ926 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2,382
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสอีกครั้ง มั่งคั่งอีกหน = Second chance / โรเบิร์ต คิโยซากิ, เขียน ; ภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์, อรุณ...
ชื่อผู้แต่งคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที. ค.ศ. 1947- ผู้แต่ง
เลขเรียกHG179 .ค648 2560,332.024 ค451อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2,383
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกล่เกลี่ยสไตล์ฮาวาย / สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักส่งเสริมงานตุลาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
เลขเรียกHM1126 ก94 2560,303.69 ส12ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
2,384
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง中华人民共和国经济史(1949-2010) = Economic history of the People''s Republic of China / 萧国亮
ชื่อผู้แต่ง萧国亮
พิมพลักษณ์北京 : 北京大学出版社, 2017
เลขเรียกHC427.9 X6z 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา