Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 Netflix กฎที่นี่คือไม่มีกฎ / รีด เฮลติงส์ และ เอริน เมเยอร์ เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แป...
ชื่อผู้แต่งเฮสติงส์, รีด, ค.ศ. 1960- 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]
เลขเรียกHD9697.ว634น73 ฮ75 2564,650.1 ฮ674น 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 งานประจำสอนทำธุรกิจ / นาฟิส อิสลาม.
ชื่อผู้แต่ง880-01 นาฟิส อิสลาม.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : อะไรเอ่ย, 2564 [2021]
เลขเรียกHB615 .น63 2564,650 น226ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องData thinking ทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วยดาต้า / ณัฐพล ม่วงทำ
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ม่วงทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2564
เลขเรียกHF5415.1265 ณ63 2564,658.8 ณ342ท 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntegrating Business Management Processes:Management and Core Processes Titus De Sulva.
ชื่อผู้แต่งSilva,Titus De.
พิมพลักษณ์New York: Routedge Taylor & Francis Group, c2021.
เลขเรียกHD38.5 S587 2021,658.4 D278I 2021
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntegrating Business Management Processes:Support and Assurance Processes Titus De Sulva.
ชื่อผู้แต่งSilva,Titus De.
พิมพลักษณ์New York: Routedge Taylor & Francis Group, c2021.
เลขเรียกHD38.5 S587,658.4 D278I 2021
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา