Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAdvanced in competency-based assessment [electronic resource] / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, [2561?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAdvanced skills for clinical teachers [electronic resource] / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, [2561?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องTeaching doctor-patient communication [electronic resource] / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, [2561?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ [electronic resource] / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, [2561?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา