Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา / Robert C. Pozen ; ผู้แปล ธนวรร...
ชื่อผู้แต่ง880-01 โพเซน, โรเบิร์ต ซี.
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]
เลขเรียกHD69.ว7 พ923 2561,658.4093 พ815ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3098 ว574ก 2561,W32.5.JT3 ว574ก 2561,344.041 ว574ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน / สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสิรีวรรณ แก้วสุวรรณ
พิมพลักษณ์สงขลา : มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์, 2561
เลขเรียกQP752.F35 ส64 2561,QU90 ส732ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / สุขสรรค์ กันตะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุขสรรค์ กันตะบุตร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกHC445 ส72 2561,330.9593 ส743ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน / หฤษฎ์ อินทะกนก
ชื่อผู้แต่งหฤษฎ์ อินทะกนก ผู้แต่ง
เลขเรียกBF637.S8 ห-ก 2561,158.1 ห297ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ = Building construction illustrated / ฟรานซิส ดี เค. ซิง, เขียน ; กิติพ...
ชื่อผู้แต่งซิง, ฟรานซิส ดี เค. ผู้แต่ง
เลขเรียกTH146 ซ6ก 2561,690 ช839ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของชีวิตและสังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้าลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวิมล พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 ว64 2561,928.95911 ว367ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติ 8 อย่างที่จะทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงาน / หลิว หย่ง เซิง, เขียน ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล,...
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียกBF 637 .S8 ห171 2561 v.2,158.7 ห337ค 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันรักสแกนดิเนเวีย / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ชื่อผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561
เลขเรียกDL11 ช75 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกนึกขึ้นได้ / ง่วง
ชื่อผู้แต่งปฐวี ธุระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียกPL4209.3.ป35 บ63 2561,895.914 ป145บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบิ๊กดาต้ามหาประลัย = Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens d...
ชื่อผู้แต่งโอ''นีล, แคที ผู้แต่ง
เลขเรียกQA76.9.B45 อ974บ 2561,005.7 อ974บ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผี : เรื่องเล่าผีไทยจากในอดีต ชุดที่ 1 / พิชัย น้อยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพิชัย น้อยวัฒน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์, 2561
เลขเรียกBF1472.T5 พ62 2561,808.838733 พ642ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2561
เลขเรียกHV580.T5 พ46 2561,923.2593 พ365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา