Found: 495  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานพระพุทธรูปศิลปะพม่า / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกN8193.2 ท63 2561,294.3437 ท478กอ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบข้อกำหนดทางเทคนิคและการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกาวติดโลหะจากยางพาราสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต...
ชื่อผู้แต่งนิรมล ศรีไหม
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTS1857 น64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ / สุรนัย ช่วยเรือง
ชื่อผู้แต่งสุรนัย ช่วยเรือง
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHG4026 ส74 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า 3.5 % โครเมียม โดยการเชื่อมแบบลวดไส้ฟลักซ์ / ธีรโชติ ตรีเภรี
ชื่อผู้แต่งธีรโชติ ตรีเภรี
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTN813 ธ64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบข้อบังคับการใช้ที่ดินและประเภทสิ่งปลูกสร้างจังหวัดภูเก็ต / เอกชัย กกแก้ว
ชื่อผู้แต่งเอกชัย กกแก้ว
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกHD890.55.Z8P48 อ72 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวหอมไชยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / วรันธร รัตนเดช
ชื่อผู้แต่งวรันธร รัตนเดช
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกSB191.R5 ว46 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบเพื่อนสอนเพื่อนในการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอัง...
ชื่อผู้แต่งยาวารี สะอีดี
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกPE1128 ย65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานและการใช้ปัจจัยการผลิตภาคเกษตร / โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561
เลขเรียกHD1537.T5 ส63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศ = Information dissemination / จุฑารัตน์ นกแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ นกแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียกZA3157 จ243 2561,025.52 จ432ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลงโมเดิร์นฟอร์แทรนสำหรับยูเอ็มแอลซีเควนซ์ไดอะแกรม / อนวัช เลห์ทองคำ
ชื่อผู้แต่งอนวัช เลห์ทองคำ
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQA76.73.F25 อ35 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ / คณาพร แก้วแกมจันทร์
ชื่อผู้แต่งคณาพร แก้วแกมจันทร์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561
เลขเรียกPE1115 ค36 2561,418.02 ค142ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกน้ำมันปาล์มดิบออกจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการลอยตัวด้วยฟองอากาศเหนี่ยวนำและร่วมก...
ชื่อผู้แต่งสิประภา จันพรมศรี
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTD755 ส63 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินสองชนิด (เลคตินแบบ C และเลคตินที่มีโดเมนไฟบริโนเจน) จากฮีโมไซท์ของก...
ชื่อผู้แต่งประภาพร อุทารพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกQL444.M33 ป464 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กลวิธีการอ่านภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / ลียานา พันธพงศ...
ชื่อผู้แต่งลียานา พันธพงศ์ธรรม
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกPE1130.T45 ล64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบลูกผสมระหว่างกล้วยไม้หวายซานทานากับเหลืองจันทบูร (Dendrobium santana ...
ชื่อผู้แต่งโสภา ชูเพ็ง
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกQK495.O64 ส94 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา