Found: 1,340,009  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,336,561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่แพ้ แค่ไม่ท้อ / นพติย์
ชื่อผู้แต่งนพติย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์, 2555
เลขเรียก158.1 น164ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,336,563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่แพ้แค่กล้าสู้ / นพติย์ text
ชื่อผู้แต่งนพติย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกBF 637.S8 น169ม 2556,158.1 น16ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,336,564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่แอบอุ่นไอหญิงจะอิงใคร / ดำรงค์ อารีกุล
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ อารีกุล.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โคลีออส, [2542?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,336,565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่แอบอุ่นไอหญิงจะอิงใคร / ดำรงค์ อารีกุล
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ อารีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคลีออส, 25-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1,336,566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่แอบอุ่นไอหญิงจะอิงใคร / ดำรงค์ อารีกุล
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ อารีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคลีออส : จัดจำหน่ายโดย บริษัทเคล็ดไทย, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,336,567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่โกรธ
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 24--]
เลขเรียก895.912 ม12มจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,336,568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่โกรธนะ ไม่น้อยใจนะ ขอโทษจ๊ะ / โดย กริยาช่อง 11 text
ชื่อผู้แต่งกริยาช่อง 11 นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : minibear publishing, 2556
เลขเรียก155.5 ก17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1,336,569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่โกรธอีกต่อไป / พระริวโนะสุเกะ โคะอิเกะ เขียน ; อนงค์ เงินหมื่น, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคะอิเกะ, ริวโนะสุเกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561.
เลขเรียกBF575.A5 พ365 2561,294.3144 ค979ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
1,336,570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใกล้ แต่ก็ไม่ไกล / พระอธิการจันดี กันตสาโร.
ชื่อผู้แต่งพระอธิการจันดี กันตสาโร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2551.
เลขเรียก294.3444 พ414ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
1,336,571
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม / ไพวรินทร์ ขาวงาม.
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2538.
เลขเรียกPL4209.1.พ96 ม95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,336,572
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม / ไพวรินทร์ ขาวงาม.
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม.
พิมพลักษณ์สงขลา : พ่อแม่, 2530.
เลขเรียก895.9184 พ944ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1,336,573
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม : งานเขียนร้อยแก้ว / ไพวรินทร์ ขาวงาม.
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม.
พิมพลักษณ์สงขลา : พ่อแม่, 2530.
เลขเรียกPL4206 พ9ม 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1,336,574
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่กู / หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์ วิโนทโก), เรื่อง ; สมเกียรติ ทวีพัน...
ชื่อผู้แต่งพระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์ วิโนทโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555.
เลขเรียกBF637.S8 พ323ม 2555,294.301 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
1,336,575
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่ก็ใกล้เคียง / โชติวิชช์ สุวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโชติวิชช์ สุวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามสี, [2533?].
เลขเรียกPL4209.3.ช935 ม99
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา