Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องนับเม็ดยา = Pills counter machine [document file] / จิรณเดช น้อยคำ, เจนศักดิ์ ขำทับทิม, ปัญจพ...
ชื่อผู้แต่งจิรณเดช น้อยคำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
77
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องบดละเอียดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ = Fine grinding machine fertilizer [document file] / วรพล แสนมั่น...
ชื่อผู้แต่งวรพล แสนมั่น.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
78
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องบรรจุข้าวออร์แกนิคด้วยวิธีสูญญากาศสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน = Organic rice packing machine wit...
ชื่อผู้แต่งศุภกานต์ รักทิม.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
79
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องสไลด์ทุเรียนดิบกึ่งอัตโนมัติแบบแท่ง = Semi-automatic raw durian slide machine [document file]...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ แสงขาว.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ = Building and development of compress aluminium canned [doc...
ชื่อผู้แต่งธนชัย เตชัย.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
81
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเครื่องเก็บลูกเทนนิสควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น = Tennis ball storage machine controlled via application ...
ชื่อผู้แต่งธีรโชติ ศรีเขื่อนแก้ว.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
82
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์ สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ = Graphic design artwork photoshop + illustrator /...
ชื่อผู้แต่งปิยะบุตร สุทธิดารา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2553.
เลขเรียกVC D17487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
83
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเรียนลัดเล่ห์โกง Adobe Flash CS3 [Videorecording]/ เขียนโดย Chris Georgenes ; เรียบเรียงโดย พงศ์ศัก...
ชื่อผู้แต่งจอร์จีนส์, คริส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
84
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลทำเนียบรุ่นนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต...
ชื่อผู้แต่งภัทราวดี แควเวียง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
85
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเส้นทางรัก 2 DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
86
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเส้นทางรัก DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
87
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเส้นทางรัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : , 25.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
88
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้า สร้างพลังข้อมูล ปฏิรูปฐานทรัพยากร. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ภาคเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
89
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา [Electronic file] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา