Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานีส เป็นหัด / เทอดพงศ์ ทองศรีราช.
ชื่อผู้แต่งเทอดพงศ์ ทองศรีราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2562.
เลขเรียก398.2 ท259อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
122
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องเกมโรคระบาด / Matt Lercock.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบอร์ดเกมส์ ; 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 1 / โดย โสภาพรรณ ทิพย์โยธา...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ ทิพย์โยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก515.076 ส984ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเบตง ตำนานประวัติศาสตร์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ อ12ม ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้น ของคนไม่คิดสั้น / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์ม.ป.พ.
เลขเรียกร.ส. ด215ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อมรอย / วนิดา บุญนาคค้า,ฤทธิรงค์ ว...
ชื่อผู้แต่งวนิดา บุญนาคค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 25??.
เลขเรียก158 ว17ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตงกวาขาดวินัย / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / ปพนธีร์ ธีระพันธ์
ชื่อผู้แต่งปพนธีร์ ธีระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563
เลขเรียกHV9202.55.A5 ป33 2563,345.05 ป15ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแป้งจอมประหยัด / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ้/ องค์การสหประชาชาติ.
ชื่อผู้แต่งองค์การสหประชาชาติ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป..
เลขเรียกบ อ12ฝ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฟชั่นรีวิว ผ้าไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด, 255-?
เลขเรียก746.09593 ฟ831 255-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโต้งผู้ซื่อสัตย์/ ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา