Found: 133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดเว็บไซต์ปี 2000/ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ
ชื่อผู้แต่งเมเจอร์ซีนีเพล็กซ
เลขเรียกบ ม17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / ปัทมา สูบกำปัง.
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียก342.593 ป533ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักภาษาไทยจึงได้เขียน ฝากไว้กับแผ่นดินชายแดนใต้ / นพดล ทัศวา.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทัศวา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่12, 25??.
เลขเรียก495.91 ม15ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์1 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
เลขเรียกอ 959.3072 ป176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
95
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัย แบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สาย...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : Lifestyle of Elderly...
ชื่อผู้แต่งภัทรา สุขะสุคนธ์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2562.
เลขเรียกวจ.305.26 ภ367ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน.
เลขเรียกรป ก171ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก/ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส225ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
99
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปรากา...
ชื่อผู้แต่งสุชีลา ศักดิ์เทวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั่วของไทยและต่างประเทศ เล่ม 1 มกราคม - เมษายน...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั้งของไทยและต่างประเทศ เล่ม 2 ภาค 1 พฤษภาคม -...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งโนร์ฮายาตี ยีเตะ.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2550.
เลขเรียกวจ371.26 น15ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒ...
พิมพลักษณ์สตูล : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, ม.ป.ป.
เลขเรียก720.9593 ส142 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยองขวัญ / แวมไพร์.
ชื่อผู้แต่งแวมไพร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2542?].
เลขเรียกน ว286ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา