Found: 11,961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
11,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหว้พระธาตุเจดีย์ตามปีเกิด / วิไลรัตน์ ยังรอด.
ชื่อผู้แต่งวิไลรัตน์ ยังรอต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2548.
เลขเรียกBQ5075.S8 ว69 2548,294.3421 ห976
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์น้อย พ่อแม่ปั้นได้ / ผู้เขียน, กานตลักษณ์ พันธุ์โอภาส.
ชื่อผู้แต่งกานตลักษณ์ พันธุ์โอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิช, 2559.
เลขเรียก155.4 ก432อ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น / สม สุจีรา.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550-2553.
เลขเรียกBQ4570.S3 ส44,294.3015 ส45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียจานน่ากิน กลวิธีจูงใจให้เด็กกินข้าว / ยอดตะวัน จรัสงาม.
ชื่อผู้แต่งยอดตะวัน จรัสงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม , [2556?].
เลขเรียกRJ206 อ993 2559,613.2 ย194อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอแซก นิวตัน กับแอปเปิ้ล บันลือโลก = Isaac Newton and his apple / คจาร์ทาน พอสคิต ; องค์อร รัตนนาถ...
ชื่อผู้แต่งพอสคิต, คจาร์ทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548.
เลขเรียก925 น374อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ / ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
ชื่อผู้แต่งภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกTJ950 ภ-ฮ 2559,621.51 ภ377ฮ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับฐานการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียก371.394 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ปี ชาตกาลฯ บุคคลสำคัญของโลก รางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559 / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
ชื่อผู้แต่งป๋วย อึ๊งภากรณ์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๕ ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พันธ์พืช / บรรณาธิการ พุฒิสาร์ อัคคะพู, ปิยะมาศ เมิดไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562
เลขเรียก639.99 ส35 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน : 23 หลักการทรงงานเพื่อเข้าใจ เข้าถึง พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกDS586 ห111 2561,923.1593 ภ861ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "มหาราชจอมทัพผู้กอบกู้อิสรภาพ" / วศิ...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558
เลขเรียกDS 579 ว18 2558,923.1593 ต218ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา