Found: 142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องElectronics Handbook = อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ [serial] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายใหม่ [serial] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลอว์ ไดเจสท์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเงินธนาคาร = Money & Banking Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด, 2562-2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกุลสตรี [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องขวัญเรือน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข้าราชการ [Serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครัว = krua [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด มีเดีย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องความรู้คือประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฉลาดซื้อ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสารธารณสุขมูลฐาน, 2538-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องซีเคร็ต = Secret.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนท์พับลิชชิ่ง, 2551-2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา