Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ = Journal of social academic / [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
18
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเซนส์แอนด์ซีน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
21
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแฮปปี้พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยภิรมย์สตาร์, 2555-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา