Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAMOUR [videorcording]: รัก
พิมพลักษณ์ชลบุรี: บริษัท แอล เอช มูฟวี่ฟิวชั่น จำกัด, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHusology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องIRON MAN 2 [videorcording]= ไอรอนแมน 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ; MVD Company Limited, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of Thailand Protected Area
ชื่อผู้แต่งสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTCDC Outlook : จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ = TCDC Outlook : Creative Economy Prospects
ชื่อผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฤษฎีกาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลป...
ชื่อผู้แต่งรองเดช ตั้งตระการพงษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQR82.L44 ร183ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าจุดตรึงร่วมของเซตนับได้ของการส่งนอนเซลล์แบบนอนเอ็กซ์แพนซีฟในปริภูมิบานาคโดยไม่ใช้เงื่อนไ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ มากชู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQA322.2 ป452ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค = A new viscosity a...
ชื่อผู้แต่งระเบียน วังคีรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ครรชิต ทะ...
ชื่อผู้แต่งครรชิต ทะกอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกK230 ค153ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด = Modifi...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ161dก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับเป็นของที่ระลึกตามความพอใจของหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย = Developmen...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุตรเพ็ง
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ / ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย สุวิทยาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTD195.H39 ห159ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ / วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ แสงอ่อน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK5105.888 ว378ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา