Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
406
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการเรียการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ฐิติว...
ชื่อผู้แต่งฐิติวรดา พลเยี่ยม
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
407
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย= Guidelines for the Establishment and Opera...
ชื่อผู้แต่งปรียา สุขยิ่ง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
408
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารริมทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา= Guidelines...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา พรหมณี
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
409
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก / เสาวลักณ์ ลิ้มศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ลิ้มศิริวงศ์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
410
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวไทย= The practical approach of development for production and mar...
ชื่อผู้แต่งชมภูนุช หุ่นนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
411
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ= The Guid...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
412
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยในมุมมองของคนมาเลเซียในรัฐปีนังประเ...
ชื่อผู้แต่งเมธาวี จำเนียร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
413
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการเผยแพร่ประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต/ ปานศิริ มีผล
ชื่อผู้แต่งปานศิริ มีผล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
414
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่าง ๆ= Free Energy Addit...
ชื่อผู้แต่งสุริยา พันธ์โกศล
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
415
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแผ่นดินของใคร? (4)"ราชสมาคมภูมิศาสตร์ฯ" แผนยุทธศาสตร์สูตรสำเร็จของนักจักรวรรณดินิยม/ ไกรฤกษ์ นานา
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
416
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโศกนาฎกรรมการก่อเกิดบ้านเหล่าใหญ่ / เพ็ญศรี นิลโสม
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี นิลโสม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
417
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่ทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าน้ำ ทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
418
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไขปริศนา "วัดพระยาพระคลัง" จากแผนที่ของหมอแกมป์เฟอร์ / อชิรวิชญ์ อันธพันธ์
ชื่อผู้แต่งอชิรวิชญ์ อันธพันธ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา