Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ในลุ่มแม่น้ำโขง= The Existence fo Phu-tai Ethnic Music in th...
ชื่อผู้แต่งสัญชัย ด้วงปุ้ง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ= Caregiving for elder parents in...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ วัฒน
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นกะของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี= Shift Work of Employees in Industrial Fact...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ลือกิตินันท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นกะของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี= Shift Work of Employees in Industrial Fact...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ลือกิตินันท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำนายความเร็วเสียงในเอทิลไบโอดีเซลจากกฎควบรวมพลังงานอิสระ / พนิต ช้อยกิ่ง, สุริยา พันธ์โกศล, แก้...
ชื่อผู้แต่งพนิต ช้อยกิ่ง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำนายส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้ของหญ้าเนเปียร์ปากช่องโดย เนียร์ อินฟราเรดรีเฟลกแตนซ์สเปกโทรส...
ชื่อผู้แต่งภัทรภร ทัศพงษ์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวข้ามรัฐชาติและประวัติศาสตร์บาดแผลเมืองโบราณ วัฒนธรรมร่วมทวารวดีไทย-เมียนมา / องค์ บรรจ...
ชื่อผู้แต่งองค์ บรรจุน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี= Lanna Culture Identity Preservation of Ta...
ชื่อผู้แต่งพระนคร ปัญญาวชิโร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้า...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา โคเซนติโน
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ= Academic Admi...
ชื่อผู้แต่งชิโรบล วรรณธะนะ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบที่ควรรู้สำหรับธุรกิจ= The Accounting for Financial Inst...
ชื่อผู้แต่งพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กร...
ชื่อผู้แต่งคัชพล จั่นเพชร
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2541-2557) = The...
ชื่อผู้แต่งชาย ไชยชิต
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ภูมิปัญญขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป / เดือนเต็ม ทิมายงค์,...
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม ทิมายงค์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด= The Monopole An...
ชื่อผู้แต่งประพัน ลี้กุล
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา