Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเสนาศึกษา
พิมพลักษณ์นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
77
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค / กัญจนา กันทะศร
ชื่อผู้แต่งกัญจนา กันทะศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
78
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโอเค = OK
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
79
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไทยไภษัชยนิพนธ์ = Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา