Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAutobild thailand / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBusiness owner / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องChange into.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเชนจ์มีเดีย (ประเทศไทย), 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCompany / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟแอนด์ลิฟเพรส, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องComtoday / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of Ethnic and Migration Studies.
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องReseanch&Knowledge [Journal]
พิมพลักษณ์Mahasarakham : Mahasarakham University ; 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSawasdee
ชื่อผู้แต่งThai airways international
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Airways International, 2015-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThammasat review of economic and social policy.
พิมพลักษณ์Bangkok : Faculty of economic, Thamasat University , 2015 -.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องความรู้สู่สังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดนตรี ปรีดิ์เปรม
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดิฉัน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอ็ดวานซพับลิซซิ่ง, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องทางสายไหมใหม่เชื่อมทั่วโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคเค คอมมูนิเคชั่น, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผู้จัดการรายวัน 360 องศา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา