Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างพื้นที่มรดกร่วมวัฒนธรรมอาเซียน : มองผ่านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งพนมดอกแร็ก (ดงรัก) ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
197
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมลายแทงหยวกของช่างชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ดำรงค์ ชีวะสาโร
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ชีวะสาโร
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
198
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และศึกษาลักษณะบ่งชี้ของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์ = Synt...
ชื่อผู้แต่งบัวกัน สำราญ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
199
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา= The Survey of Mobile Commerce in Songkhla Prov...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
200
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสืบทอดดนตรีไทยของศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์= Transmission of Thai Music by Prof. Dr. Udhis N...
ชื่อผู้แต่งพีรพันธุ์ กาญจนโหติทัศ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
201
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มเครื่องทองเหลือง บ้านปะ...
ชื่อผู้แต่งดลฤดี จันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
202
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสื่อสาร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม สู่ความสุขพอเพียงกรณีศึกษาชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง และชุมชนอิน...
ชื่อผู้แต่งพนิดา จงสุขสมสกุล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
203
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง= The...
ชื่อผู้แต่งสนธิญา สุวรรณราช
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
204
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอดงานช่างฝีมือพื้นบ้าน "ร้านม้า เมรุลอย" จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตราด= The Cons...
ชื่อผู้แต่งศิรัชญา ครุฑอรัญ
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
205
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตประตูไม้บานเลื่อน / กฤต จันทรสมัย, อรอุมา ลาสุนนท์
ชื่อผู้แต่งกฤต จันทรสมัย
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
206
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการออกแบบระยะห่างเสาเพื่อประหยัดค่าก่อสร้าง สำหรับที่พักอาศัยทั่วไป = The Most Economic Span for a S...
ชื่อผู้แต่งพีร์นิธิ อักษร
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
207
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเข้ามาของพระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ / ศรีศักร วัลลิโภดม
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
208
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเคลื่อน(แต่ไม่ข้าม) ของขอบเขตระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในช่วงการระบาดของโควิด -1 9= Shiftine (but not ...
ชื่อผู้แต่งพนา กันธา
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
209
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเชื่อมอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งระหว่าง ssm356 กับ ssm6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมทิกและการเชื่อมเสียดท...
ชื่อผู้แต่งมูหามัด เต๊ะยอ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
210
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมผู้สูงอายุ บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย= Labor Market Preparat...
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา