Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน/ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
ชื่อผู้แต่งภัทรศักดิ์ วรรณแสง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
273
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐไทย : จากอดีตถึงปัจจุบัน = An Analysis of Thai Public Administration : ...
ชื่อผู้แต่งอลงกต สารกาล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
274
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบทสำรวจกรอบความร่วมมือโลกาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ= A Survey on Global Climate Governance Arrangements...
ชื่อผู้แต่งยศพล จิระวุฒิ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
275
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องราวอ่อนไหวในอดีต เพื่อดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งในอนาคต พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวั...
ชื่อผู้แต่งชาริณี อรรถจินดา
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
276
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องบ้านของท้าวเทพกระษัตรี (คุณหญิงจัน) พระยาพิมลอยุู่ที่เมืองท่าเรือไม่ใช่เมืองถลางบ้านเคียน / เอกพล ม...
ชื่อผู้แต่งเอกพล มโนสุนทร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
277
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างภาพตัวแทนต่อพื้นที่วัดจามเทวี= Socio-Cultural interactions ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์จิรา ยาอินทร์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
278
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยในการบริหารธุรกิจ/ พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ชื่อผู้แต่งพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
279
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประติมากรรมศิลาฤกษ์รูปเต่าค้นพบใหม่ จากโบราณสถานสระโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา= New Discovery...
ชื่อผู้แต่งนัยนา มั่นปาน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
280
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประวัติและที่มาทำไมจึงได้ชื่อว่า ดงพญาไฟ ดงพญาเย็น (จ.นครราชสีมา) / สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
ชื่อผู้แต่งสุขพัฒน์ อนนท์จารย์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
281
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเ...
ชื่อผู้แต่งจิณกมล ลุยจันทร์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
282
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประเพณีลายลักษณ์ ในชุมชน ลุ่มทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมแห่งความรู้จากยุคตัวเขียนสู่ยุคการพิมพ์ (3) / วิ...
ชื่อผู้แต่งวินัย สุกใส
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
283
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประเพณีลายลักษณ์ในชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมแห่งความรู้จากยุคตัวเขียนสู่ยุคการพิมพ์ (2) / วินั...
ชื่อผู้แต่งวินัย สุกใส
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
284
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประเพณีลายลักษณ์ในชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา: วัฒนธรรมแห่งความรู้จากยุคตัวเขียนสู่ยุคการพิมพ์ (1) / วินัย...
ชื่อผู้แต่งวินัย สุกใส
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
285
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประโยชน์ของพุทธบัญญัติ = Benefits of Buddhist Commandments/ วิเศษ เสาะพบดี
ชื่อผู้แต่งวิเศษ เสาะพบดี
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา