Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการสร้างงาน 3 มิติผ่านสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ด้วยเทคนิค...
ชื่อผู้แต่งนิภาพรรณ ทรายแก้ว
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
302
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโตและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่...
ชื่อผู้แต่งชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
304
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา= ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย พาณิชย์สวย
พิมพลักษณ์2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
305
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผี : ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี= SPIRITS : Ethnic beliefs, Trad...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐชา หน่อทอง
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
306
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผ้าผะเหวด : บันทึกอีสานบนงานทอ / ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
ชื่อผู้แต่งยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
307
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผ้าไหมหมักโคลน : การพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตของชุมชนในภาคอีสาน / ทรงคุณ จันทจร
ชื่อผู้แต่งทรงคุณ จันทจร
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
308
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพยุหยาตราทางชลมารคในราชสำนักพม่า คติ ตำนาน และประวัติศาสตร์โดยสังเขป / สิทธิพร เนตรนิยม
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร เนตรนิยม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
309
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพระสยามเทวาธิราชทรงปราบกบฏบวรเดช : การช่วงชิงเทพสัญลักษณ์ใน "เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนนูญ พ.ศ.2476" / วิ...
ชื่อผู้แต่งวิศรุต บวงสรวง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
310
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์สำนึกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กับถิ่นฐานต้นกำเนิดของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรร...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สายพันธ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
311
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพลังการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ / องอาจ อินทนิเวศ
ชื่อผู้แต่งองอาจ อินทนิเวศ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
312
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมกับแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอลายโบราณ :โอกาสและความท้าทาย / สุจ...
ชื่อผู้แต่งสุจินดา เจียมศรีพงษ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
313
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพลังอีสานซาวด์ยุคโซเซียลฯ ท้องถิ่นนิยม ภูธรครอบครองใจ / พรเทพ เฮง
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เฮง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
314
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพัฒนาการ รูปแบบ และการออกแบบเชิงพื้นที่ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร / จารุพร นุแปงถา, อัจฉรา วัฒนภ...
ชื่อผู้แต่งจารุพร นุแปงถา
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
315
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพาข้าวเล่าฮัก / หลานเหลียน
ชื่อผู้แต่งหลานเหลียน
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา