Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
346
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องศักยภาพของสำนักงานยบัญชีในเขตภาคเหนือตอนล่างสำหรับการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ= The Potential of Accou...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ดอกไม้ทอง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
347
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องศึกษาอัตราส่วนของการเติมน้ำนมโคต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด = Study...
ชื่อผู้แต่งชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
348
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง= Folk Wisdom Lea...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
349
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสงกรานต์ 4 ภาค สืบราก "เผ่าไท" สืบสาวความเป็นญาติของคนไทยในประเทศไทยกับคนไทในประเทศจีนผ่านประเพณีสงก...
ชื่อผู้แต่งอภิลักษณ์ เกษมผลกูล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
350
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 27: ศึกษาเฉพาะความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา = Th...
ชื่อผู้แต่งศุทธินี อยู่สวัสดิ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
351
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสิทธิการแต่งงานเกย์ภายใต้อำนาจปกครองของรัฐทุนนิยม = The Rights of Gay Marriage under the Regime of C...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
352
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสิทธิชุมชน/ สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
ชื่อผู้แต่งสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
353
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสินค้านำเข้าและส่งออกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย : หลักฐานโบราณคดีจากภาคกลางของประเทศไทย = Importe...
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธิ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
354
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสิ่งที่ผู้หญิงอีสานอยากได้เมื่อแต่งงานกับฝรั่งคือความรักและการดูแลพร้อมรัฐสวัสดิการ / สุมาลี โพธิ์พ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี โพธิ์พยัคฆ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
355
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านมในท่ามาตรฐาน Animation Model of Mammographic Examinati...
ชื่อผู้แต่งภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
356
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสุขภาพและสงครามภายใต้การนำทางของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข : การประสานกันของชุดความคิดและเครือข่ายตัว...
ชื่อผู้แต่งชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
357
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือและแบบเรียนภาษามลายูในสังคมไทยก่อนพุทธศักราช 2500 / อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
358
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหมอลำหมอแคน : ภูมิปัญญาสารพัดนึกของชาวอีสาน / เจริญชัย ชนไพโรจน์
ชื่อผู้แต่งเจริญชัย ชนไพโรจน์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
359
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ กับ การเทศบาลของไทย= Prince Sakolworanakorn Worawan and Thai Municipality...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ใจจริง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
360
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องหลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ "จุดไฟในใจคน" ของหลวงพี่น้ำฝน = The Lord Buddha Dharma and Writ...
ชื่อผู้แต่งปวรรัตน์ แดงไฟ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา