Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
391
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเสียงร้องเรียนของพลตำรวจและข้าราชการชาวพระนครเผชิญนักเลงท้องถิ่น : พิจารณาประวัติศาสตร์ภาคใต้จากสองเ...
ชื่อผู้แต่งอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
392
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเฮนรี พาร์คเคอร์ และต้นกำเนิดแนวคิดเรื่องอำนาจสูงสุดของรัฐสภาในศตรวรรษที่ 17 ของอังกฤษ= Henry Parker...
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ ไชยภูมิ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
393
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเฮือนผ้าไทโซ่ง ดอนคลัง / สมปอง ดวงไสว
ชื่อผู้แต่งสมปอง ดวงไสว
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
394
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการเรียการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ฐิติว...
ชื่อผู้แต่งฐิติวรดา พลเยี่ยม
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
395
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย= Guidelines for the Establishment and Opera...
ชื่อผู้แต่งปรียา สุขยิ่ง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
396
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารริมทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา= Guidelines...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา พรหมณี
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
397
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก / เสาวลักณ์ ลิ้มศ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ลิ้มศิริวงศ์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
398
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวไทย= The practical approach of development for production and mar...
ชื่อผู้แต่งชมภูนุช หุ่นนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
399
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ= The Guid...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
400
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยในมุมมองของคนมาเลเซียในรัฐปีนังประเ...
ชื่อผู้แต่งเมธาวี จำเนียร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
401
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแนวทางการเผยแพร่ประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคต/ ปานศิริ มีผล
ชื่อผู้แต่งปานศิริ มีผล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
402
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่าง ๆ= Free Energy Addit...
ชื่อผู้แต่งสุริยา พันธ์โกศล
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
403
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโศกนาฎกรรมการก่อเกิดบ้านเหล่าใหญ่ / เพ็ญศรี นิลโสม
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี นิลโสม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
404
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่ทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าน้ำ ทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งวีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
405
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไขปริศนา "วัดพระยาพระคลัง" จากแผนที่ของหมอแกมป์เฟอร์ / อชิรวิชญ์ อันธพันธ์
ชื่อผู้แต่งอชิรวิชญ์ อันธพันธ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา