Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ = Journal of Social Academic
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
47
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวิถีชนฉบับสะตอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสารการพิมพ์, 2556-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา