Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPolymer Crystallization [electronic resource]
พิมพลักษณ์Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018-
เลขเรียกQD471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSmart manufacturing.
พิมพลักษณ์Canada : SME, 2018-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThailand and the world economy.
พิมพลักษณ์Bangkok : Faculty of Economics, Thammasat University, 2018-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Thailand Natural History Museum Journal [Journal]
พิมพลักษณ์Pathum Thani : Thailand Natural History Museum, 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวคริสตจักร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2562-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารจับตามหาอำนาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องต่วย''ตูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการเมืองและการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-
27
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561-
เลขเรียกวส ก218ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โรงเรียนนายเรือ, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโลกสุกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารโลกสุกร, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา