Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWe Are X [videorecording] = เราคือเอ็กซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูฟวี่ส์ แม็ทเทอร์ จำกัด, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
137
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWhy him? [videorecording] / Twentieth Century Fox presents ; a Red Hour/Twenty-One Laps/75 Year Pl...
พิมพลักษณ์Beverly Hills, California : Twentieth Century Fox Home Entertainment, [2017].
เลขเรียกPN1997.2 W49 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจพาณิชย์.
เลขเรียก337.159 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
139
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อวีดีทัศน์สารคดีเพื่อส่งเสริมวิถีชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา : The Devel...
ชื่อผู้แต่งพรสุดา ระวิโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
140
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อเรื่องพลังความเมตตาต่อมานิซาไก สำหรับศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนาร...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ จันทะศิริ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
141
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ : The Development of Video Media for Public Rela...
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ศรียะสัตย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
142
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์สงขลา : The Development of the Public Relation Video f...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล พรหมสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
143
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา : The Develo...
ชื่อผู้แต่งสรศักดิ์ เปียกลับ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
144
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการละเล่นเด็กไทย : มรดกไทย(การละเล่นของเด็กไทย).
เลขเรียก796.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
145
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวัดความพึงพอใจของลูกค้ามุมมองใหม่จาก ISO 9001 version 2000.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
146
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา : Design and Development C...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท เหนือคลอง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
147
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม.
เลขเรียก306.484 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
148
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (วีดีทัศน์) / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เลขเรียก506 ส671ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
149
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบริการระบบอินเตอร์เน็ต / เศรษฐชัย ชัยสนิท.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐชัย ชัยสนิท.
เลขเรียก004.678 ศ852ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
150
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องต้มยำกุ้ง.
เลขเรียก791.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา