Found: 506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWe love ไมโคร / [คอมแพคดิสก์] จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
47
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องX-เม็น สงครามวันพิฆาตกู้อนาคต = [คอมแพคดิสก์] X-MEN : Days of Future Past / ทเวนตี้ท์ เซ็นจูรี่ ฟ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคททาลิสท์ อัลลายแอนว์ (ประเทศไทย), 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
48
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกรรไกร ไข่ ผ้าไหม [videorecording] = Kankai Kai Pamai.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระสุนเพื่อฆ่า น้ำตาเพื่อเธอ [DVD] No tears for the dead.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี [จัดจำหน่าย], 2557.
เลขเรียก791.43 ก162 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
50
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก FTA [computer file]/ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF2340.55 ก286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกัปตันฟิลิปส์ ฝ่านาทีระทึกโลก [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
52
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกัปตันฟิลิปส์ ฝ่านาทีระทึกโลก= [DVD] Captain Philips.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ [จัดจำหน่าย], 2557.
เลขเรียก791.43 ก441 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
53
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร [videorecoding]/ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2557.
เลขเรียกTP372.6 ก217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง : The Application of Songkhla ...
ชื่อผู้แต่งสุธรรม มัควัลย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา. , 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
55
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการป้องกันอัคคีภัย1302 206 [Videorecording] = Industrial safety engineering/ ดร.ธารชุดา พันธ์นิก...
ชื่อผู้แต่งธารชุดา พันธ์นิกุล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียกT55 ธ521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บุญหลาย เกิด...
ชื่อผู้แต่งบุญหลาย เกิดยิ้ม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ่มผลิตน้ำดื่มโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ...
ชื่อผู้แต่งนงคราญ ไชยเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
58
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องปรับขนาดเส้นกระจูดเพื่องานหัตกรรมจักสานเส้น : The development machine of handicrafts ...
ชื่อผู้แต่งพิชิต แก้วแจ้ง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
59
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ชื่อภาพมงคลจีน/ ราตรี บุญสุภาพ.
ชื่อผู้แต่งราตรี บุญสุภาพ.
พิมพลักษณ์อุบลฯ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
60
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม [Videorecordin...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา