Found: 191  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 [videorecording...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
92
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 " DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
93
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559" [คอมพิวเตอร์ไฟล์] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/การประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559" ห้องบอลูน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2559
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
94
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / : เรื่อง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2558 ณ ห้อง auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานจากผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการบริหาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 2559.
เลขเรียกHJ8033.T5 ก64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
96
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา = ACCULTU...
ชื่อผู้แต่งภัทรสุดา สาลีวรรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกGN357 .ภ63 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
97
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
98
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการ์ตูนสร้างสรรค์เด็กดี ชุด นิทานยิ้มแฉ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์ วีดิโอ 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
99
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการ์ตูนสร้างสรรค์เด็กดี ชุด นิทานแสนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกอลลาร์ วีดิโอ 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
100
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขุนพันธ์ = Khun-Pun (2016) [DVD].
พิมพลักษณ์นนทบุรี บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
101
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขุนพันธ์.
ชื่อผู้แต่งก้องเกียรติ โขมศิริ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมงคลฟิล์ม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
102
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้อมูลบัญญัติตำบล : เพื่อการปฏิรูประบบการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ภาคเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
103
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้อมูลสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง:ภูมิภาคอเมริกา.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
104
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้าคือฮีโร่ =I Am A Hero [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
105
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร เพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกBQ4990.ท9 จ37 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา