Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฤษฎีกาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพิมพ์สกรีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องซินโครตรอน แมกกาซีน = Synchrotron Magazine
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดีเอ็มเอ = Digital Media Animation Television
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ริช แอสโซซิเอท จำกัด, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องท่องอุทยานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัญหาประสาทจิตเวชในผู้ป่วยสมองเสื่อม= Neuropsychiatric problems in patients with dementia/ ก้องเกียร...
ชื่อผู้แต่งก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผาสุก = Phasuk
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพุทธสาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองตำราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานทีดีอาร์ไอ = TDRI
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Mots
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกำลังใจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารธรรมมาตา
ชื่อผู้แต่งธรรมาศรมธรรมมาตา
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ธรรมาศรมธรรมมาตา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา