Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องราชภัฏเพชรบูรณ์สาร = Phetchabun Rajabhat Journal / ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560
เลขเรียก070.175 ม226ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการบริหารปกครอง = Governance Journal
ชื่อผู้แต่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยรำไพพรรณี = Rajabhat Rambhai Barni Research Journal.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา