Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับย่อสมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภาจใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น = Ou...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ เกตุจ้อย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกTK1056 น616ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตและการศึกษาผลของรีคอมบิเนนท์ Interlukin-13 (IL-13)/beta-amyloid fusion ...
ชื่อผู้แต่งดามรัศมน สุรางกูร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQR186.7 ด423ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมผงไทเทเนียมไดออกไซด์โดยเทคนิคซอล-เจลและสารพอลิเมอร์คอมโพสิตในระดับนาโ...
ชื่อผู้แต่งนิมิตร ศรีปรางค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQD181.T6 น633ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
94
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซีที่ปลูกในเขตจังหวัดพิษณ...
ชื่อผู้แต่งวิภา หอมหวล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกSB201.R89 ว645ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างในชาวนา / ปนดา เตชทรัพย์อมร
ชื่อผู้แต่งปนดา เตชทรัพย์อมร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRD771.B217 ป361ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย = F...
ชื่อผู้แต่งสมยศ พลับเที่ยง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA274.223 ส274ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
97
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่าแก่งกระจ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQR151 ธ395ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
98
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข...
ชื่อผู้แต่งดลฤดี สงวนเสริมศรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกSF995.6.V55 ด148ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจความพร้อมของนิสิตต่อการเรียนภาคปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการเคมีแ...
ชื่อผู้แต่งเหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQD51 ห731ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
100
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการอ่อนตัวของวัสดุอุดคลองรากฟันและความเป็นพิษต่อเ...
ชื่อผู้แต่งพีรยา สุรภิพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRK351 พ794ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 polymorphisms ของ drug metabolizing enzymes ใน...
ชื่อผู้แต่งสุธิรา เลิศตระกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRC857.4 ส785ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
102
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ / นันท...
ชื่อผู้แต่งนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRS164 น431ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
103
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / บ...
ชื่อผู้แต่งบุหงา วชิระศักดิ์มงคล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกLB2430.T5 บ684ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดปกติของไตในเด็กไทยอายุแรกเกิดถึง 2 ปี โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง = Norm...
ชื่อผู้แต่งวาณีรัตน์ กาฬสีห์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQP249 ว458ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานสรุปโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 เรื่องโครงการพัฒนาบัลลาสต์อิ...
ชื่อผู้แต่งปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา