Found: 269  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องUNIX review 's performance computing.
พิมพลักษณ์SAN FRANCISCO : Miller Freeman Publications.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
137
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องVeterinary Medicine.
พิมพลักษณ์[Edwardsville, KS : Veterinary Medicine Pub., c1985-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWorld animal review.
พิมพลักษณ์Rome : United Nations Food and Agriculture Organization. Animal product and health division.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
139
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWORLD EXECUTIVE'S DIGEST.
พิมพลักษณ์BOSTON : TECHNOLOGY PUBLISING COMPANY.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ [serial] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
141
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายใหม่ [serial] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลอว์ ไดเจสท์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเมล็ดปอเทือง ของเกษตรกร อำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น / เพ็ญศิริ พิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ พิทักษ์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
143
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2555 = The 2012 construction area
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
145
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกุลสตรี [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
146
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารพืชอาหารสัตว์= Pasture newsletter
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
147
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา = Plant disease and microbiology newsletter.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช์ = Kasetsart Extension Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
149
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข้าราชการ [Serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
150
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครัว = krua [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด มีเดีย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา