Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
47
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสยามรัฐ, 2561-
เลขเรียกZ692.N4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... : ข้อมูลพื้นฐาน ภาคใต้ = The ... industrial census : basic information : s...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560-.
เลขเรียกHA40.I6.S69 ส694
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอีเนอจี พลัส = Energy plus
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560
เลขเรียกHD9502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
50
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา