Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องStorks [videorecording] = บริการนกกระสา เบบี้เดลิเวอรี่ / Warner Bros. Pictures presents ; produc...
พิมพลักษณ์Nonthaburi : Catalyst Alliance, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องSurviving Everest 50 Tears on the mountain ผู้พิชิตยอดเขาเอวเอวร์เรสต์.
เลขเรียก808
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Battleship island / Cho Sung-min.
ชื่อผู้แต่งCho sung-min.
พิมพลักษณ์Korean: Filmmaker R & K, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Emoji Movie /cTony Leondis.
ชื่อผู้แต่งTony leondis.
พิมพลักษณ์United States : Sony Pictures Animation, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Magician [videorecording] = นักมายากลเจ้าเสน่ห์แห่งโชซอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThongdee Funkrow [videorecording] = ทองดี ฟันขาว.
พิมพลักษณ์Bangkok : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจพาณิชย์.
เลขเรียก337.159 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อวีดีทัศน์สารคดีเพื่อส่งเสริมวิถีชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา : The Devel...
ชื่อผู้แต่งพรสุดา ระวิโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อเรื่องพลังความเมตตาต่อมานิซาไก สำหรับศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนาร...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ จันทะศิริ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ : The Development of Video Media for Public Rela...
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ศรียะสัตย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์สงขลา : The Development of the Public Relation Video f...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล พรหมสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา : The Develo...
ชื่อผู้แต่งสรศักดิ์ เปียกลับ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการละเล่นเด็กไทย : มรดกไทย(การละเล่นของเด็กไทย).
เลขเรียก796.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวัดความพึงพอใจของลูกค้ามุมมองใหม่จาก ISO 9001 version 2000.
เลขเรียก658.562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา : Design and Development C...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท เหนือคลอง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา