Found: 8,930  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
8,836
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8,837
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแม่บ้าน จำกัด, 2520-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8,838
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม่บ้าน จำกัด, 2552-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8,839
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้านทันสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้านทันสมัย (1993),
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,840
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่และเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนึ่งเจ็ด, 2521?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8,841
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่และเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์หนึ่งเจ็ด, 2520-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8,842
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่และเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนึ่งเจ็ดการพิมพ์, [2520?]-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8,843
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่โจ้ปริทัศน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8,844
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่โจ้ปริทัศน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,845
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแลใต้
พิมพลักษณ์สงขลา : วารสารแลใต้, 2533-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,846
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแว่นแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8,847
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแว่นแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,848
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแสงสยามสาร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ, 2541-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,849
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแหล่งธุรกิจ พารวย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8,850
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแอคชั่นสปอร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปอร์ตพลัส, 2538 -
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา