Found: 8,930  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
8,866
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโปลิศไทม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เหล็กเพชรพันลิเคชั่น, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,867
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโพสต์ Today.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโพสต์ พับลิชชิง, 2545-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,868
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโพสต์ทูเดย์ / บริษัทโพสต์พับลิชชิง จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโพสต์พับลิชชิง จำกัด,
เลขเรียกZ692.N4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8,869
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโฟร์วีล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ 4 ล้อ, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8,870
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโฟโตส์ แอนด์ กราฟโฟ = Photos & Grapho.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แท่นทองการพิมพ์, 2525-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,871
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโฟโต้ แอนด์ ไลฟ์ เอ็กซ์โพเซอร์ = Photo & life exposure.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง (มหาชน), 2535-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,872
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโภชนศาสตร์คลินิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2530-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8,873
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโภชนศาสตร์คลินิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรสมัย, [2531?]-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8,874
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโยธาสาร [electronic resource] = Civil Engineering Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), 2552.
เลขเรียกTA4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
8,875
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรงพยาบาลชุมชน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2542 -
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
8,876
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน (วารสาร)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8,877
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรตารี = The Thai rotarian
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสรโรตารีในประเทศไทย, 2526-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8,878
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโลกกว้างกลางแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนิตยสารโลกกว้างกลางแจ้ง, 2536-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8,879
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโลกกว้างกลางแจ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เค อินเตอร์ปริ้นท์, 2536 -
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8,880
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโลกการค้า = Commercial World.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา