Found: 80  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลงเล่ห์เสน่ห์คุณชาย / อ้ายถง เขียน ; เหม่ย แปล.
ชื่อผู้แต่งอ้าย, ถง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เหลียนฮวา, [2562].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคิดที่คนญี่ปุ่นพกไปทำงานทุกวัน / โคมิยะ คาสุโยชิ เขียน ; วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา แปล.
ชื่อผู้แต่งคาสุโยชิ, โคมิยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562].
เลขเรียกBF481 ค6ห 2562,153.42 ค954ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัคนีโหตรี / ชญาน์พิมพ์.
ชื่อผู้แต่งชญาน์พิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
เลขเรียกน ช111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว = Occupational medicine in family practice / นลินี ยิ่งชาญกุล และ...
ชื่อผู้แต่งนลินี ยิ่งชาญกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียกWA400 น4อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานาปานสติ ภาวนามัย / พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธฺมมธโร).
ชื่อผู้แต่งพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธฺมมธโร).
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาธรรม, 2562.
เลขเรียกBQ5630.A6 พ4อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่านพ.ศ. 2552-2561 / สำนักงานอุทยานการเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียกZ1003 ข74 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์โดยจุลินทรีย์ = Microial derived biofuels and biochemicals / อลิศรา ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
เลขเรียก662.88 ช6116 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคทางรังสีเอกซ์และการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกเบื้องต้น = X-ray analytical techniques and crystal s...
ชื่อผู้แต่งนราธิป วิทยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัยวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562.
เลขเรียกQD921 น233ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดาน : เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562, 11-15 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะศรีธรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562.
เลขเรียกDS ท852 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ / เจมส์ อาร์. โดตี ; นที สาครยุทธเดช, แปล.
ชื่อผู้แต่งโดตี, เจมส์ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBF410 ด93ร 2562,153.4 ด843ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2562.
เลขเรียกWA308 ร84 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2562.
เลขเรียกWA308 ร82 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์ / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2562.
เลขเรียกWA308 ร83 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา