Found: 395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวสุขสำราญ : เคล็ดวิธีสร้างสุขในบ้านสำหรับสมาชิกทุกคน = Tips to find happiness / ริวโฮ โอคาวา ...
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข, 2562.
เลขเรียกHQ743 อ965 2562,306.85 อ965ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมี่ยมของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศร...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญสิริ คงสถาน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียกHV1484.T5 พ7ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / วิยะกาญ...
ชื่อผู้แต่งวิยะกาญจน์ คุ่ยจันทร์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียกG156.5 ว6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562.
เลขเรียกKPT2064 ค56 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถของนักบัญชีและความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐที่มีผลต่อประสิทธิภาพงานบัญชีขอ...
ชื่อผู้แต่งจิตติมา ขำดำ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียกHF5627 จ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775...
ชื่อผู้แต่งอำไพ ล่องลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
เลขเรียกSH อ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / หนึ่งฤดี จุล...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤดี จุลแก้ว.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียกHF5549.5.J63 ห3ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ณัชชาภัทร อมรกุล, อรร...
ชื่อผู้แต่งณัชชาภัทร อมรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1749.A795 ณ259 2562,324.2593 ณ261ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรา...
ชื่อผู้แต่งนิชชานา ขันฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียกHF5415.33.T5 น6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562 / สมชัย ฑีฆาอุตมากร บรรณาธิการ ; ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2562.
เลขเรียกKPT1679 ค636 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศาลฎีกา, [2562].
เลขเรียกKPT1679 ค63 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน : ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2562.
เลขเรียกJQ1745.A55O4 ค65 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา