Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก/ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส225ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั่วของไทยและต่างประเทศ เล่ม 1 มกราคม - เมษายน...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ในอดีต : ประมวลเหตุการณ์และเรื่องราวน่ารู้ในอดีตทั้งของไทยและต่างประเทศ เล่ม 2 ภาค 1 พฤษภาคม -...
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์, [25...?]
เลขเรียกอ 959.3 ท17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชัยคนขยัน / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งโนร์ฮายาตี ยีเตะ.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2550.
เลขเรียกวจ371.26 น15ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒ...
พิมพลักษณ์สตูล : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, ม.ป.ป.
เลขเรียก720.9593 ส142 ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยองขวัญ / แวมไพร์.
ชื่อผู้แต่งแวมไพร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, [2542?].
เลขเรียกน ว286ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการศึกษาเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน / [คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาทา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2551.
เลขเรียก371.3 ส174 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน" / คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [25...?]
เลขเรียก333.7613 ค141ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 46ปี/ สำนักงานงบประมาณ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานงบประมาณ
พิมพลักษณ์ม.ป.ป
เลขเรียกบ ส225ส ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนขายหุ้นสามัญ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
ชื่อผู้แต่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน, [25...?]
เลขเรียก332.63 ธ142ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / บริษัทการบินไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทการบินไทย มหาชนจำกัด, [25...?]
เลขเรียก332.63 บ173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือชุดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = สุวัฒน์ รวยอารีย์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ รวยอารีย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุวัฒน์ สวยอารีย์
เลขเรียก379.593 ส247ห 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา