Found: 412  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระสุนเดนตาย [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์ เนชั่นแนล, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
77
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภค : THE MANAGEMENT OF THE C...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ พรหมใหม่.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
78
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2556 / [คอมแพคดิสก์] กรมศ่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัมนธรรม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
79
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชาเสวนาหาทางออก : ภาพอนาคตประเทศไทย [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชาเสวนาหาทางออก : ภาพอนาคตประเทศไทย และบทสรุปเวทีประชาเสวนาหาทางออก 12 จังหวัด [videorecordi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
81
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการปรับปรุงความแข็งผิวของคานใบมีดย่อยทางปาล์มของอุปกรณ์พ่วงรถเเทรกเตอร์โดยการชุบแข็งด้วยเปลวไฟ : Imp...
ชื่อผู้แต่งบรรเลง คำเกตุ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
82
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากทางใบปาล์มน้ำมันโดนจุลินทรีย์ชอบร้อน : Development of ethanol product...
ชื่อผู้แต่งนพดล โพชกำเหนิด.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
83
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดลองวงวจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ GIPSA เพื่อประยุกต์ใช้กับการถ่า...
ชื่อผู้แต่งไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
84
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมจากส่วนผสมของสีน้ำเงิน : A study of the process in Tie - Dye material...
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ ทับวงษ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
85
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาการแตกร้าวขณะร้อนในการหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ทองแดง ด้วยเทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง :...
ชื่อผู้แต่งรอมฎอน บูระพา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
86
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จัวหวัดเชียงใหม่ :...
ชื่อผู้แต่งนงนภัส พันธ์พลกฤต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
87
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า [วีดิโอซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศุนย์สื่อเพื่อการพัฒนา , 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
88
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่งของหัวใจนานเท่าไหร่ก็ไม่ลืม [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท BIG FILM, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
89
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกิมจิ : [คอมแพคดิสก์] กบนอกกะลา / ทีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
90
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคนคมล่าคม / [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา