Found: 16,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 นักวิทยาศาสตร์ไทย / สุภา พื้นนาค
ชื่อผู้แต่งสุภา พื้นนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอกลักษณ์, 2535
เลขเรียก509.2 ส837ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม = Environmental Research Institute ChulalongKorn University / จุฬาลงกร...
เลขเรียกLG395.T5 ส181ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียก378.05 จ492ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 Hour cash management course / by William L Sartoris and Ned C Hill
ชื่อผู้แต่งSartoris, William L.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hill, 1993
เลขเรียก658.15 S251t
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก. ไก่, 2533
เลขเรียก355.43 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ข้อผิดพลาดของนักขาย / ยอร์ช เอ็น คานน์ แปลโดย วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา
ชื่อผู้แต่งคานน์, ยอร์ช เอ็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบอสส์, [253-]
เลขเรียก658.81 ค333ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [Text]
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2534
เลขเรียก923.1 ส142ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 แห่งการปฏิวัติ / สว่าง ลานเหลือ.
ชื่อผู้แต่งสว่าง ลานเหลือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ , 2514.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 โรคของคนวัยทำงาน
ชื่อผู้แต่งธาริณี ปัจเฉกชนม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [253-]
เลขเรียก613.04 ธ526ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง375 Things to do Helen J. Challand [Text]
ชื่อผู้แต่งBrandt, Elixabath.
พิมพลักษณ์Odhamy Press : London
เลขเรียก502 C437T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี คณะกรรมการคุรุสภา ก้าวแรกที่มุ่งมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2551
เลขเรียก371.12 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีนรกในเขมร ยาสึโกะ นะอิโต, ผุสดี นาวาวิจิต แปล [Text]
ชื่อผู้แต่งนะอิโต, ยาสึโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ผีเสื้อ 2540
เลขเรียกนว น356ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 พระราชกำหนดแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ.2540
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2540
เลขเรียก346.082 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ศาสตร์การลงทุน / ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอโรว์, 2559
เลขเรียกHG4521 .อ65 2559,332.6 ป622ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4. บริการขอใช้ห้อง Mini-Theater [Text]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา