Found: 30,155  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสงสัย...รู้ไหมทำไมสัตว์...? / กนก-ณัฐ.
ชื่อผู้แต่งกนก-ณัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเด็กดี/ ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด , 2556
เลขเรียกE ป572ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แหล่งมหัศจรรย์ โลกดึกดำบรรพ์ / ฤทัย จงสฤษดิ์ ; อัมรินทร์ เดชณรงค์, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
เลขเรียกQH325 ฤ-ห 2556,551.06 ฤ176ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แหล่งวิทย์นอกห้องเรียน ตะลุยจักรวาล / ฤทัย จงสฤษดิ์ ; ศิริศักดิ์ เชาวน์ศิริ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
เลขเรียกQ181.A2 ฤ-ห 2556,523 ฤ176ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% ฉลาดชัวร์ ! = Tell me why? / โดย Zih, Shuei-Jing ; ผู้แปล ธนิตา แซ่อึ้ง
ชื่อผู้แต่งจือ, สุ่ย จิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส, 2556.
เลขเรียกAC158 จ591,030 จ599ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียก808.5 ร715ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียกPN4129 ร715,808.5 ร73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 HR tool for success / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกHF5549.5.M3 อ65,658.3 อ631ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กลยุทธ์พิชิต Admission / อาจารย์อู๋
ชื่อผู้แต่งอาจารย์อู๋
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2556
เลขเรียกLB 2343 อ599ห 2556,378.161 อ599ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีเพิ่มความสุขในชีวิต [electronic resource] / ธีร์ ฉลาดแพทย์.
ชื่อผู้แต่งธีร์ ฉลาดแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดลัค, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนอน : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / สุปรียา วัฒนการุณ, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุปรียา วัฒนการุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2556].
เลขเรียก747.77 ส457ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องนั่งเล่น : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / สมจิต จิระนันทิพร, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมจิต จิระนันทิพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, [2556].
เลขเรียก747.79 ส162ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ห้องน้ำ : ตกแต่งอย่างมีสไตล์ / อุษณี นุชอนงค์, ผู้แปล ; จูลี ซาวิลล์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุษณี นุชอนงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก747.78 อ484ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เกร็ดความรู้เรื่องเบาหวาน / ภัทรยา เมธาพร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2556]
เลขเรียก616.462 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์ / ไซเบอร์เกิร์ล, เรียบเรียง ; นรุตม์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งไซเบอร์เกิร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2556.
เลขเรียกRA784 ซ953ร 2556,613.2 พ517ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา