Found: 357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2556 [electronic resource]= Annual report insurance of Thailand 2013 / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
257
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 [videorecording] / ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
258
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กระทรวงการคลัง [electronic resource] / กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลุง , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
259
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [electronic resource] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
260
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย [electronic resource] / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
261
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [electronic resource] / สถาบันว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
262
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กรมสรรพสามิต ... [electronic resource] / กรมสรรพสามิต.
ชื่อผู้แต่งสรรพสามิต, กรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
263
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ .../ กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
264
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555 [computer file] / กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
266
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรูโรนิ เคนชิน ซามูไร.
ชื่อผู้แต่งKeishi otomo.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
267
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฤดูที่ฉันเหงา [videorecording(DVD)] = Love in the Rain / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ เลเซอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
268
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฤดูร้อนนั้น ฉันตาย [videorecording(DVD)] = Last Summer / ทาเลนต์ วัน มูฟวี สตูดิโอ, เสนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
269
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฤดูร้อนนั้น ฉันตาย : Last Summer / กิตติรัช ตั้งศิริกิจ.
ชื่อผู้แต่งกิตติรัช ตั้งศิริกิจ.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
270
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องลพบุรี [electronic resource] = Lop Buri / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา