Found: 357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องYak : The Giant King [videorecording(DVD)] = ยักษ์ / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, เสนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2556.
เลขเรียกPN1997.2 G 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
107
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องYoung Bao The Movie [videorecording(DVD)] = ยัง' บาว คาราบาว เดอะมูฟวี่ /ยามาฮา ร่วมกับ แกรนด์ บิ๊...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แกรนด์ บิ๊ก แบง จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
108
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องZhonghua Chengyu Qianjuwen [videorecording].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านฉบับอักษรเบรลล์ / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
เลขเรียกK ก114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
110
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านฉบับอักษรเบรลล์ [electronic resource]/ กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
111
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = The commodification ofubonratcha...
ชื่อผู้แต่งกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกBQ4570 .ก43 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
112
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่ [electronic resource] = Krabi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
113
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร [electronic resource] = Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
114
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกาญจนบุรี [electronic resource] = Kanchanaburi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
115
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน = Management of lo...
ชื่อผู้แต่งสักก์สีห์ พลสันติกุล.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกVM743.ร8 ส62 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
116
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชน : รายงานการวิจัย [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
117
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 9 [computer file]: ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นาเศรษฐกิจไทยก้าวไ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" (ครั้งที่ 9 : 2556 : พิษณุโลก).
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียกLG395.T5.N37 ก475 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
118
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า" มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : (2556 : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2556.
เลขเรียกHF5549.15 ก471 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย [CD - ROM] / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
120
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย : แฟ้มข้อมูลฝึกหัด. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา