Found: 357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทย = The relative study of Thai ritua...
ชื่อผู้แต่งชวโรฒน์ วัลยเมธี.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกGV1703.ท9 ช59 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
122
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย = Thep...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ศุภผล.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกJQ1745.A1 ศ74 2556EB,JQ1745.A1 ศ74 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
123
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงความเชื่อหลังความตายของครูโนรา = The creation of dance to reflect ...
ชื่อผู้แต่งวรากร เพ็ญศรีนุกูร.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกGV1703.ท9 ว46 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
124
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์งานจักสานตะกร้อ " สืบต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย " [computer file] / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี = Cultural landscape evolution of Phetb...
ชื่อผู้แต่งมทินา สุพรศิลป์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกDS567 .ม362 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
126
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนผ่านการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The st...
ชื่อผู้แต่งนิรมล ขมหวาน.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกHN28 .น64 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
127
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกาฬสินธุ์ [ซีดีรอม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
128
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกำแพงเพชร [electronic resource] = Kamphaeng Phet / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
129
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรม Book Tech Fair 2012 ตอน "ค้น่คว้าสู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 22-24 มกราคม 2556 บรรยายหัวข้อ "เทค...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
130
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรม Book Tech Fair 2012 วันที่ 22-24 มกราคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ "ปะเดโค พาท บนงานหวาย ...
ชื่อผู้แต่งคณิตสร ก้อนรัมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
131
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องก่อนจะเป็น ปตท. : ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2489 ถึง 2521 = Be...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ พิทักษ์ธานิน.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกHD9576.ท9 อ34 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
132
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องก้าวสู่โลกแห่งการเขียนแบบ 3 มิติ กับ Auto CAD 3D 2002 [ซีดีรอม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ สแควร์, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
133
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขอนแก่น [ซีดีรอม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
134
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขอนแก่น [ซีดีรอม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
135
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2556 [electronic resource] / กองวิจัยตลาด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา