Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายและการถ่ายภาพ = Museum of photography / โดย วรวรรณ ตันตราภิรมย์
ชื่อผู้แต่งวรวรรณ ตันตราภิรมย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า = Eco-car Technology Toyota Edutainment Cent...
ชื่อผู้แต่งณัชมัย ฉันทศิริพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ = Chiang Mai innovative communication technology cen...
ชื่อผู้แต่งรัชต์พล บัวจ้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตและบำบัดภาวะซึมเศร้า = Rehabilitation center for aajor depressive disorders / โ...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ กำเนิดศุภผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่ = Thia-Chinese arts and cultural center, Chiang Mai Provin...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 = Fisheries statistics of Thailand 2013 / ศูนย์สารสนเทศ กรมประ...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. ศูนย์สารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงพยาบาลเอกชนในเครือเกษมราษฎร์ สาขาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Kasemrad Hospital Chiang Khong /...
ชื่อผู้แต่งนิจชุดา อุ่ยอุทัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษาในสายลมตะวันออก : การประชุมวิชาการนานาชาติ = International conference Thai studies though t...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ไทยศึกษาในสายลมตะวันออก (2556 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Japanese society for Thai studies และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2556
เลขเรียกส.ร. 959.3 ก27ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา