Found: 87  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น.
ชื่อผู้แต่งครูแว่น.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2556.
เลขเรียก371.3028 ค167ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำกุญแจไขอาเซียน กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual Report 2012 Deparment of Water Resources / Deparment of Water Resources
ชื่อผู้แต่งDeparment of water resources
พิมพลักษณ์Bangkok : Deparment of Water Resources. Ministry of Natural Resources and Environment, 2012
เลขเรียกGP 333.91 W291A 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องLincoln [videorecoring] /Steven Spielberg film ; Daniel Day-Lewis.
พิมพลักษณ์Bangkok : Catalyst Alliance (Thailand) c2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องNurse = นังพยาบาท.
เลขเรียกDVD2832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRole of oxidized alpha-1 antitype as a potential biomarker in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], B.E.2556[2013]
เลขเรียกRC280.B48 R745R 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องThe Artist [videorecording] = ดิอาร์ติสต์.
พิมพลักษณ์Nonthaburi : United Home Enertainment, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธ...
ชื่อผู้แต่งภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี นุชรัตน์ พลศักดิ์
ชื่อผู้แต่งนุชรัตน์ พลศักดิ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี วิสากร นามล...
ชื่อผู้แต่งวิสากร นามลี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ คำล้าน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ครูตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชืพกรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งปทุมทอง สารการ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานวิชาด้านการนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนหนองแสง อำเภอเดชอุดม สำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ บุญศิริ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง การพับและการจัดดอกบัวแบบไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชืพและเทคโน...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา