Found: 13,037  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษวิวัฒนาการ สกว. / วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, สีลาภรณ์ บัวสาย บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556.
เลขเรียกQ180.T5 ส473,ส.ร. 001.44 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาการเดินทางเพื่ออนาคต 20 ปี สำนักการจราจรและขนส่ง = Two decades of development t...
ชื่อผู้แต่งสำนักการจราจรและขนส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, 2556, [2013]
เลขเรียกHE365.T54B2 ส691ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษแห่งการพัฒนาการเดินทางเพื่ออนาคต : 20 ปี สำนักการจราจรและขนส่ง = Two decades of development...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักการจราจรและขนส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการจราจรและขนส่ง, 2556
เลขเรียกTA1205 ก-ส 2556,388.41322 ก263ส 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการประจำปี (ครั้งที่ 36 : 2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก338.9593 ม246ส 2556 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กรมการจัดหางาน 1993-2013 : 2 ทศวรรษจัดหางาน สานฝันสู่สากล / กรมการจัดหางาน ; คณะทำงาน, อุทัย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2556].
เลขเรียก331.128 ย318 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 เรื่องสั้น 20 ปี แห่งการเขียน / พิสิฐ ภูศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ ภูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : บันเทิงสีดาแพนเค้ก, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 เรื่องสั้นคัดสรร 20 ปี แห่งการเขียน / พิสิฐ ภูศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ ภูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันเทิงสีดาแพนเค้ก, 2556.
เลขเรียกPL4208.3 พ778 2555,808.831 พ778ย 2555 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 บุคคลสำคัญของไทยที่โลกยกย่อง / เรียบเรียงโดย มงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ text
ชื่อผู้แต่งมงคลทิพย์ รุ่งงามเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2556
เลขเรียก920 ม116ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง227 วิธีทำสวย ผอม โดยไม่เสียตังค์ (เยอะ) / โดย Beauty Celeb text
ชื่อผู้แต่งBeauty celeb
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556
เลขเรียกRA778 บ65,646.72 บ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ = 23rd Anniversary of the national defeice studies jnstitute / สถ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2556.
เลขเรียก355 สปท181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ = 23rd anniversary of the national defence studies institute / สถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556, [2013]
เลขเรียกU660.T5 ย318 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมงพูดภาษาอังกฤษเป๊ะ!! / ยุวนาฎ คุ้มขาว.
ชื่อผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2556.
เลขเรียกPE 1112 ย442ย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) / ธิดา นิงสานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งธิดา นิงสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2556
เลขเรียกRA 975.5.P5 ธ342ย,QV1 ป629 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี อินแปง : "เครือข่ายอินแปงโมเดลการพัฒนาแบบพระอินทร์สร้าง" / สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, [2556?]
เลขเรียกLB1060 ย318 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา