Found: 34,133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในห้วงนิทรา / ลิซ่า แมคมานน์, เขียน ; ขีดขิน จินดาอนันต์, แปล.
ชื่อผู้แต่งแมคมานน์, ลิซ่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
33,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในเขาวงกต / มุกหอม วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งมุกหอม วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2552.
เลขเรียกHN700.55 ม623,808.4 ม41น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
33,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในเขาวงกต / มุกหอม วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งมุกหอม วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2552.
เลขเรียกPL4209.4.ม72 น92 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
33,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ต.ม.,จ.ช. ประธานที่ปรึกษาบริษัทในเค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก923.8 น989 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบงานการทดลองชุดสาธิตเครื่องแช่แข็งโดยการเป่าด้วยกระแสลมเย็น [electronic resource] = Experimental sh...
ชื่อผู้แต่งสงการต์ ภูครองทุ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบตองกรองผกา / ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.
ชื่อผู้แต่งศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียก745.925 ศ334บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
33,922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบประลองปฏิบัติไฟฟ้ากำลังขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม Power World [electronic resource] = Advanced electric ...
ชื่อผู้แต่งประกิจ สามงามอ่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33,923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงสมุดคงเจริญ จำกัด, 2552.
เลขเรียกHF5485 บ949 2552,658.785 พ63บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
33,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบรับของคลังสินค้าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล้วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสาร, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33,925
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบสั่งพิศวาส/ มุกเรียง.
ชื่อผู้แต่งมุกเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรศาสตร์ พับลิเคชั่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบโหระพาไม่สิ้นศรัทธา ยาสมุนไพรอมตะไทย/ ปัญญา ไพศาลอนันต์.
ชื่อผู้แต่งปัญญา ไพศาลอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียก635.46 ป113บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
33,927
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องใหญ่แค้นเดือด [videorecording] = Shinjuku Incident.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนครฟิลม์ , 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องให้น้ำตาเป็นยารักษาใจ / กวี สุวรรณกิจ.
ชื่อผู้แต่งกวี สุวรรณกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาบุญมา, 2552.
เลขเรียกBF637.C5 ก5ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกรทอง / บุษย์.
ชื่อผู้แต่งบุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา สกสค., 2552.
เลขเรียก398.20495911 บ676ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกPL4209 จ657ก,895.916 จ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา